Witness for the Prosecution

Witness for the Prosecution pue referise a:

  • Witness for the Prosecution (obra de teatru), d'Agatha Christie.
  • Witness for the Prosecution (película), dirixida por Billy Wilder.
páxina de dixebra
Esta ye una páxina de dixebra, una aida a la navegación qu'enumera otres páxines que d'otra forma diben compartir el mesmu títulu.
Si llegasti equí al traviés d'un enllaz internu, por favor, ígualu pa qu'apunte al sitiu correutu.
Control d'autoridaes
  • Proyeutos Wikimedia
  • Wd Datos: Q524274
  • Wd Datos: Q524274